Η Συμβουλευτική συχνά κινείται στον χώρο της ανθρωπιστικής και ανθρωποκεντρικής προσέγγισης και ασχολείται ισόβαρα με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον σε σχέση με το προς επίλυση πρόβλημα και την όσο το δυνατόν πιο άμεση λύση του.

Συνήθως απευθυνόμαστε σε έναν Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας για να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένες δυσκολίες μέσα από την καθημερινή πράξη και όχι για θέματα που άπτονται ψυχοπαθολογίας και απαιτούν μακρόχρονη παρέμβαση.

Η διάρκεια της θεραπείας είναι σχετικά σύντομη και εξαρτάται από το πότε θα βρεθεί μια ικανοποιητική λύση για το συγκεκριμένο πρόβλημα ( π.χ. σχέση με συναδέλφους, ικανότητες χρήσιμες για το επάγγελμα μας, κάποιες διαπροσωπικές διεργασίες κλπ ) (περισσότερα στα αγγλικά....)

 

BACK