ΟΜΑΔΕΣ

Είναι ομάδες 5 έως 10 ατόμων συνήθως, ενίοτε και με περισσότερα άτομα, τα οποία από κοινού και με την υποστήριξη ενός συντονιστή (εξειδικευμένος επαγγελματίας ψυχικής υγείας) συζητούν πάνω σε κάποιο επιλεγμένο θέμα.

Μια ομάδα είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας και οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία σε αυτό το προστατευμένο περιβάλλον να πειραματιστούν με νέους τρόπους επικοινωνίας, έτσι ώστε να αποκτήσουν νέες κοινωνικές δεξιότητες.

Οι συναντήσεις μιας ομάδας:
γίνονται σε εβδομαδιαία βάση συνήθως,
σε προκαθορισμένη μέρα και ώρα,
διαρκούν μιάμιση με δυο ώρες κάθε φορά,
τα μέλη δεσμεύονται στη διαφύλαξη του εμπιστευτικού των προσωπικών πληροφοριών των υπολοίπων μελών
και ανάλογα με το είδος και το θέμα της ομάδας
η διάρκεια ποικίλει από 3 μήνες έως και 2-3 χρόνια.

Θεματικές ομάδες

Είναι ομάδες με προκαθορισμένο θέμα, το οποίο αφορά η ενδιαφέρει όλα τα μέλη.
Π.χ.ομάδα γονέων παιδιών με δυσκολίες στο σχολείο
      ομάδα κακοποιημένων γυναικών
      ομάδα καλλιτεχνών
      ομάδα εφήβων
      ομάδα ονείρων κλπ.

Σε αυτές τις ομάδες προηγείται μια συνέντευξη γνωριμίας με τον συντονιστή/στρια για να είναι εγγυημένο ότι όλα τα μέλη έχουν κάτι κοινό να επιλύσουν. Η διάρκεια δεν είναι ιδιαίτερα μακρά, εκτός αν η ίδια η ομάδα αποφασίσει να προχωρήσει σε ένα άλλο επίπεδο.

Η εμπειρία και μόνο ότι κάποιος δεν είναι μόνος του στην αντιμετώπιση μιας δυσκολίας, ότι υπάρχουν και άλλοι που μπορούν να κατανοήσουν τι περνάει, είναι από μόνη της θεραπευτική και ιδιαίτερα υποστηρικτική.

Επίσης η ομάδα προσφέρει μια αίσθηση ασφάλειας και οι δεσμοί που αναπτύσσονται ανάμεσα στα μέλη είναι πολύ συχνά στενοί και δυνατοί.

Ομάδες αυτογνωσίας

Είναι ομάδες μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας συνήθως, όπου χωρίς κάποιο άλλο κοινό θέμα εκτός της διάθεσης να αποκτήσουν αυτογνωσία, άτομα όλων των ηλικιών, επαγγελμάτων και ενδιαφερόντων συναντιούνται και συνδιαλέγονται.

Σε κάθε συνάντηση κάποιο από τα μέλη φέρνει ένα θέμα προς συζήτηση, κάτι που προέκυψε η κάτι που πάντα ήθελε να συζητήσει με άλλους σε ασφαλές περιβάλλον.

Είναι μεγάλο το όφελος που κάποιος αποκομίζει από ομάδα αυτογνωσίας, μια και είναι λίγο σαν πρόβα τζενεράλε για οτιδήποτε θα μπορούσε να συναντήσει στην καθημερινότητα του και ταυτόχρονα του δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψει και πτυχές της προσωπικότητας του που η ζωή του, ίσως δεν του προσφέρει τη δυνατότητα να βιώσει, να δοκιμάσει τον εαυτό του σε νέους ρόλους.

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 10/07 - 6/08

BACK