Με τον όρο Ψυχολογία (ετυμολογείται από την αρχαία ελληνική Ψυχή + λόγος), εννοείται η μελέτη της συμπεριφοράς, του νου και της σκέψης.

Η ψυχολογία στη σύγχρονη εποχή αναφέρεται ως επιστήμη κυρίως της συμπεριφοράς και των νοητικών διεργασιών, αγνοώντας την ψυχολογία του βάθους. Είναι θεωρητική επιστήμη και ως εκ τούτου απαιτείται περαιτέρω εξειδίκευση και εποπτευόμενη πρακτική. 

(περισσότερα στα αγγλικά....)

 

 BACK