Η Ψυχοθεραπεία  τείνει να ασχολείται με ποιο σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, όπως κατάθλιψη, άγχος, διαταραχές προσωπικότητας κλπ. Πρόκειται για μια διαδικασία αλληλεπίδρασης με έναν ειδικό επιστήμονα ψυχικής υγείας. Είναι μια διεργασία μάθησης που στοχεύει στο να ανακαλύψει το άτομο τις δικές του δυνατότητες και ταλέντα και να βρει το κουράγιο να χρησιμοποιήσει την δική του φωνή στην δικιά του καθημερινότητα. Μαθαίνει να ενσωματώνει στην ζωή του την γνώση που αποκτά μέσω της αφυπνισμένης συνείδησης και πνευματικής εγρήγορσης.

Οι ψυχοθεραπευτές χρησιμοποιούν μια ευρεία γκάμα από διαφορετικές τεχνικές, στις οποίες έχουν την απαιτούμενη εξειδίκευση – εξ ου και το πλήθος των σχολών και κατευθύνσεων. Η θεραπεία προσφέρει τη δυνατότητα διαχείρισης σε ένα ευρύ φάσμα ειδικών η μη ειδικών εκδηλώσεων κλινικά διαγνωζόμενων κρίσεων.

Επειδή συχνά κατά τη διάρκεια της θεραπείας συζητιούνται πολύ ευαίσθητα θέματα, οι ψυχοθεραπευτές είναι νομικά δεσμευμένοι να σέβονται το απόρρητο των συνεδριών με τους πελάτες τους. Η νομική δέσμευση ως προς το απόρρητο του περιεχομένου των συνεδριών επεκτείνεται φυσικά και στους υπόλοιπους κλάδους των επαγγελματιών ψυχικής υγείας. (περισσότερα στα αγγλικά....)

 

 

BACK