ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Είναι διήμερα, όπου 5 έως 10 άτομα συνήθως συμμετέχουν σε μια πιο εντατική, βιωματική διεργασία.

Χρησιμοποιούμε ψυχοθεραπευτικές τεχνικές από διάφορες σχολές και εμβαθύνουμε σε επιλεγμένα θέματα. Ανάλογα με το θέμα επιλέγονται και οι τεχνικές, με τις οποίες ο συντονιστής/στρια καθοδηγεί τα άτομα.

Λέγονται βιωματικά, διότι δεν πρόκειται για θεωρητικές προσεγγίσεις, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, αλλά επιλέγονται προσεγγίσεις που επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν καινούργιες εμπειρίες.

Μέσα από αυτά τα νέα βιώματα το άτομο αποκτά νέες γνώσεις για πτυχές του εαυτού του και στη συνέχεια έχει τη δυνατότητα να εμπλουτίσει την καθημερινότητα του η και να προβεί στις αναγκαίες αλλαγές που απαιτεί η ζωή του.

Τα βιωματικά σεμινάρια έχουν θέματα όπως:

-διεργασίες αντιμετώπισης του στρες
-αρχέτυπα (π.χ. πατέρας, μητέρα)
-οικογενειακοί δεσμοί
-όνειρα, μύθοι
-σεξουαλικότητα, σχέσεις κλπ.                 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 10/07 - 6/08

BACK