ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ(*)

 

    Βιωματικό διήμερο 24 & 25 Νοεμβρίου 2007, 10:00 έως 17:00

«Αναγνωρίζοντας την ουσία πίσω από την όψη»
(Η εικόνα του εαυτού σε συνδιαλλαγή με τον κόσμο και η εικόνα της εσωτερικής αλήθειας μέσω δημιουργικής έκφρασης)


  Βιωματικό διήμερο 12 & 13 Ιανουαρίου 2008, 10:00 έως 17:00

«Οργάνωση σκέψης – ουσιαστική επικοινωνία»
(Τι μας εμποδίζει να έχουμε διαύγεια σε «δύσκολες» στιγμές – τι μπορούμε να κάνουμε γι’αυτό – με πόσους τρόπους επικοινωνούμε – τι λέμε πραγματικά?)

  Βιωματικό διήμερο  9 & 10 Φεβρουαρίου 2008, 10:00 έως 17:00

«Τα όνειρα ως πύλες αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης»
(Η προσέγγιση του ονειροχώρου μέσα από διάφορες παραδόσεις και ψυχοθεραπευτικές σχολές, η αναγνώριση των μηνυμάτων της ψυχής και ο εμπλουτισμός της καθημερινότητας μας από τη νέα γνώση που μας φέρνουν)


  Εκπαιδευτικό διήμερο 1 & 2 Μαρτίου 2008, 10:00 έως 17:00

«Η συμβουλευτική στις εναλλακτικές θεραπείες»
(Βασικές δεξιότητες συμβουλευτικής για εναλλακτικούς θεραπευτές)

Κάθε θεραπευτής, ανεξάρτητα ειδικότητας, ξέρει καλά πως μετά από κάθε συνεδρία έρχονται στο συνειδητό στοιχεία του πελάτη, που αυτός θέλει να συζητήσει.
Η ελευθέρωση της ροής της ενέργειας, που αποτελεί την βάση κάθε εναλλακτικής θεραπείας, επιτρέπει να συμβεί αυτό. Είναι μέρος της διαδικασίας ίασης.
Ο θεραπευτής εκείνη τη στιγμή καλείται να παίξει τον ρόλο του συμβούλου. Σε αυτό θα εστιαστεί η προσοχή μας σε αυτό το πρωτοποριακό νέο κύκλο σεμιναρίων για εναλλακτικούς θεραπευτές όλων των ειδικοτήτων. Το εκπαιδευτικό υλικό έχει συγκεντρωθεί μέσα από πολυετή εμπειρία σε εκπαίδευση και πρακτική εφαρμογή   εναλλακτικών θεραπειών και συνδυάζεται με ψυχοθεραπευτικές / συμβουλευτικές τεχνικές.


  Διήμερο εποπτείας για εναλλακτικούς θεραπευτές I  5 & 6 Απριλίου 2008, 10:00 έως 17:00


  Διήμερο εποπτείας για εναλλακτικούς θεραπευτές II 17 & 18 Μαΐου 2008, 10:00 έως 17:00

(Συναντήσεις ανταλλαγής εμπειριών, παρουσίασης περιστατικών και εξειδικευμένης εποπτείας για τον καλύτερο χειρισμό και την αποτελεσματικότερη αφομοίωση – «γείωση» - του αναδυόμενου εσωτερικού / νοητικού υλικού του θεραπευόμενου.)


  Βιωματικό διήμερο  21 & 22 Ιουνίου 2008,10:00 έως 17:00

«Ας ζήσουμε το παραμύθι μας»
(Tα παραμύθια που αγαπάμε μας αποκαλύπτουν τάσεις και διαθέσεις και συχνά φανερώνουν γιατί επιλέγουμε την πορεία που ακολουθούμε στη ζωή μας.
Ευκαιρία να ελευθερώσουμε την δημιουργική μας έκφραση και να τα απολαύσουμε!)

  (*) ο αριθμός συμμετεχόντων θα είναι το πολύ 15 άτομα!

Τηλ: 210-8229354 & 6978106059, mail: seminars@dreamgate.gr

BACK