ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Συνήθως οι συνεδρίες γίνονται σε εβδομαδιαία βάση, σε προσυμφωνημένη μέρα και ώρα. Η διάρκεια μιας συνεδρίας είναι 50 λεπτά. Ενίοτε, εάν υπάρχει έκτακτη ανάγκη, ο αριθμός των συνεδριών μέσα σε μια εβδομάδα μπορεί να αυξηθεί.

Η διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας εξαρτάται από το θέμα , το προς επίλυση πρόβλημα, σε συνδυασμό με την γενικότερη ψυχολογική κατάσταση του θεραπευόμενου.

Συνήθως ένα χρονικό διάστημα 6 έως 12 μηνών δίνει την ευκαιρία να επέλθει μια βαθύτερη κατανόηση  κατά το μάλλον η ήττον ικανοποιητική, ώστε η επίλυση του αρχικού θέματος να είναι μέρος της διαδικασίας.

Το περιεχόμενο των συνεδριών είναι αυστηρώς απόρρητο.

 Σε τακτά διαστήματα ( συνήθως κάθε τρίμηνο ) γίνεται μια αξιολόγηση της έως τότε πορείας και αποφασίζεται από κοινού για το ποια θα είναι η συνέχεια.

 

Στις ατομικές συνεδρίες πρόκειται για μια συνάντηση δυο ατόμων σε περιβάλλον σταθερό και ασφαλές, όπου μέσα από την αμοιβαία εμπιστοσύνη που δημιουργείται βρίσκουν σε συνεργασία τις καλύτερες δυνατές λύσεις για το πρόβλημα που ο θεραπευόμενος θέλει να επιλύσει.

 

 

 

 

BACK