ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ


Είναι σεμινάρια εκπαιδευτικού χαρακτήρα, στα οποία οι συμμετέχοντες αποκτούν νέες δεξιότητες και γνώσεις, τις οποίες μπορούν είτε να ενσωματώσουν στην πρακτική τους με τους δικούς τους πελάτες, αν πρόκειται για επαγγελματίες, είτε να τις χρησιμοποιήσουν για να καλυτερεύσουν τις σχέσεις τους στο δικό τους περίγυρο.

Οι γνώσεις που αποκτούνται έτσι είναι ταυτόχρονα πολύ χρήσιμα εργαλεία στην αυτογνωσιακή διεργασία της ζωής των συμμετεχόντων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 10/07 - 6/08

BACK