ΥΠΕΡΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
(TRANSPERSONAL PSYCHOTHERAPY)

Η νεότερη σχολή ψυχοθεραπείας είναι αυτή της υπερπροσωπικής (transpersonal) ψυχοθεραπείας. Στηρίζεται στη γιουγκιανή προσέγγιση (C.G.Jung), χρησιμοποιεί κυρίως ανθρωποκεντρικές τεχνικές (C. Rogers) σε μια συνθετική διαδικασία και έχει μια πολλή ευρύτερη υπαρξιακή προσέγγιση στην ψυχή και τον άνθρωπο.
Αποδέχεται την πνευματικότητα του ατόμου σαν ενεργό τμήμα της διαδικασίας ζωής και χρησιμοποιεί τις ψυχικές / πνευματικές εμπειρίες ενσωματώτοντας τες στο σύνολο που καλείται "άνθρωπος".

Πρόκειται για μια διαδικασία σύνθεσης των στοιχείων της ψυχής, της πνευματικής διάστασης του ατόμου με τις κοινωνικές, ψυχολογικές και σωματικές παραμέτρους. Η αυτογνωσιακή διαδικασία της ψυχοθεραπείας διευρύνεται υιοθετώντας μια ευρύτερη οπτική της ανθρώπινης ύπαρξης που προσφέρει καθαρότητα και νόημα.

Στην υπερπροσωπική ψυχοθεραπεία οι ατομικές κρίσεις - ακόμη και η κατάρρευση -θεωρούνται ότι έχουν μια χρησιμότητα με το ότι:
α) είναι σήματα κινδύνου και
β) μας δείχνουν τον τρόπο να αλλάξουμε, να ωριμάσουμε και να αναπτυχθούμε.
Μόλις περάσει η κρίση και η νοητική κατάσταση σταθεροποιηθεί, έχουμε την ευκαιρία να επανεξετάσουμε τους εαυτούς μας ως προς τις επερχόμενες αναγκαίες αλλαγές και ανάπτυξη. Έτσι αποφεύγεται μια νέα κρίση. Αυτό εμπεριέχει την επανεκτίμηση των κινήτρων μας, την εκτίμηση των στόχων και του νοήματος της ζωής και των ικανοτήτων μας.

Είναι μια διαδικασία αλλαγής της συνείδησης, με την έννοια μιας μη-παθολογικής ποσοτικής και ποιοτικής διεύρυνσης της συνείδησης, ένας τρόπος για να διερευνήσουμε και ανακατασκευάσουμε την ατομική μας ταυτότητα (ego) και τις ψυχολογικές μας λειτουργίες, και από εκεί να πάμε πιο πέρα προς μια προοπτική ένωσης και θεραπείας.

(περισσότερα στα αγγλικά...)

BACK